Integracja w klasach pierwszych

Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych w naszej szkole odbywają się w październiku. Zorganizowane zostały we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Każda klasa uczestniczyła w dwugodzinnych warsztatach. Główny cel jaki przyświeca tym spotkaniom to, jak sama nazwa mówi - integrować czyli scalać.
Dla uczniów klas I, liceum jest nowym środowiskiem dlatego zależy nam aby jak najszybciej pomóc im w likwidacji barier społecznych i zahamowań. Poza tym takie warsztaty kształtują postawy tolerancji, akceptacji, szacunku, gotowości niesienia pomocy i jej przyjmowania. Przeciwdziałają segregacji, izolacji i wykluczeniu. Utrwalają prawidłowe zachowania
w zakresie kontaktów interpersonalnych oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Dzięki zabawom i grom integracyjnym uczniowie rozwijają wyobraźnię i aktywność twórczą, akceptację wobec siebie i innych. Budują pozytywne relacje w grupie, poczucie bezpieczeństwa. Uczą się ekspresji pozytywnych emocji i doskonalą umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i innymi osobami.


Mamy nadzieję, że dzięki zabawom integracyjnym w klasach uczniowie mogli lepiej poznać siebie i swoje możliwości, zrozumieć motywy własnych działań i doświadczyć radości w kontakcie z drugim człowiekiem, ponieważ integracja kształtuje właściwe postawy społeczne, stwarza możliwości pełnego rozwoju społecznego i emocjonalnego. Wspólne przebywanie kształtuje osobowości wrażliwe, otwarte i gotowe do współdziałania. Tego życzymy naszym nowym uczniom oraz powodzenia podczas nauki w liceum.


Jolanta Demczuk

Dodał: Artur Żuralski (2019-10-17 09:12:11)
Informacje
Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda
tel. 89 646 41 51

e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl


Ranking szkół
Ranking liceów ogólnokształcących
według perspektyw

Partnerzy szkoły
Certyfikaty szkołySzkoła na Facebooku