Żegnamy koleżankę i nauczycielkę

"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

  1. Jan Twardowski

 Z wielkim smutkiem informujemy, że 17 czerwca 2020 roku zmarła Pani Maria Gilewska, emerytowana nauczycielka języka polskiego.

 Maria Gilewska przyjechała z mężem do Ostródy w sierpniu 1950 roku. Dostała nakaz pracy bezpośrednio po ukończeniu filologii polskiej i rosyjskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Ukończyła też studium teatralne Z powodu braków kadrowych pracowała w kilku szkołach równocześnie. Uczyła m.in. w liceum dziennym, wieczorowym, technikum ekonomicznym i w Studium Nauczycielskim, ale zawsze jej główną szkołą było nasze liceum. W Liceum Ogólnokształcącym była zastępcą dyrektora przez drugą połowę lat 50. Gdy zachorował dyrektor Witold Mach, w roku szkolnym 1960/1961 pełniła funkcję dyrektora szkoły.

Maria Gilewska w publikacji wydanej z okazji 50-lecia liceum, tak wspomina  pracę w szkole, w tamtych niełatwych czasach:

Może dlatego, że grono było wprawdzie bardzo młode i jakąkolwiek filozofią sobie głowy nie truło, a może dlatego, że byliśmy świadomi, że obowiązkiem szkoły jest szukanie kompromisu między nakazami światopoglądowymi kościoła, domu i partii. Kompromisu, to znaczy tolerancji Uczyliśmy kompromisu, ale nie wbrew sumieniu. Kto je miał, ten mógł zachować i mógł trzymać się zasady: jak najmniej wrogiej ingerencji w dziedzinę tak osobistą i delikatną jak sumienie
i światopogląd. Nie idealizuję nas – nauczycieli naszej szkoły. Praktykowaliśmy tolerancję.
 Nie wychowywaliśmy legionu kłamców.

            Powiedzieć, że Maria Gilewska była wspaniała polonistką, to stanowczo za mało. Była niezapomnianym wychowawcą, pedagogiem, przyjacielem młodzieży, a także krzewicielem kultury. Na wspomnienie zasługuje szkolny zespól teatralny, który działał pod jej kierunkiem  i bardzo integrował społeczność szkolną. Aktorami byli w nim bowiem uczniowie i nauczyciele.  W roku szkolnym 1954/1955 wyreżyserowała „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. W obsadzie znaleźli się oczywiście aktorzy – uczniowie i aktorzy – nauczyciele. Zespół jeździł ze swoją sztuką po całym powiecie.

 Są chwile i ludzie, których się nie zapomina…

 

Dodał: Dariusz Bujak (2020-06-18 07:35:41)
Informacje
Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda
tel. 89 646 41 51

e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl


Ranking szkół
Ranking liceów ogólnokształcących
według perspektyw

Partnerzy szkoły
Certyfikaty szkołySzkoła na Facebooku