-->
Dokument bez tytułu

Nauczyciele


Nazwisko Imię Funkcja + przedmioty
Bujak Dariusz Dyrektor
biologia
Ciunelis Alicja biologia
Chojecka Anna chemia
Damasiewicz-Szymańska Ewa wychowanie fizyczne
Demczuk Jolanta doradca zawodowy, pedagog szkolny
Dmitruk Anna matematyka
Dota-Kubińska Agnieszka język niemiecki
Drobisz Paweł wychowanie fizyczne
Ewartowska Wioletta fizyka, przyroda
edukacja dla bezpieczeństwa
ks. Gajdowski Janusz religia
Gesek Iwona język polski
Jakimowicz Iwona język angielski
muzyka
Jaskółowska Joanna matematyka
muzyka
Kiszko Marcin język angielski
Kołakowski Przemysław historia
Legucka-Hanycz Ewa geografia
Machnij Wiolletta wos
historia
Okuniewski Maciej język angielski
angielski w technice
Olszewska Iwona n-l bibliotekarz
Osowiecka Joanna matematyka
Pilis Żanneta język polski
Podgórska Iwona język polski
Rosołowska Barbara wychowanie fizyczne
Sawicka-Wesołowska Grażyna język łaciński w literaturze,
język łaciński w medycynie
wos
Szczepańska Monika wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości,
ekonomia w praktyce
Vetter Jolanta język polski
wiedza o kulturze
Welenc Marek religia rzymskokatolicka
Wiśniewski Piotr język angielski
Wrzesińska Agnieszka język niemiecki
Zdanowicz Wanda Zastępca dyrektora
chemia
Żebrowska Anna n-l bibliotekarz
Żuralski Artur ADMINISTRATOR
informatyka
Informacje
Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda
tel. 89 646 41 51

e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl


Ranking szkół
Ranking liceów ogólnokształcących
według perspektyw

Partnerzy szkoły
Certyfikaty szkołySzkoła na Facebooku