-->
Plan Lekcji

1AP mat-fiz-inf

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. REL
201
WOS
203
ANG/-
202/-

FIZ
109
2. MAT
103
BIO
108
GEO
6
POL
8
FIZ
109
3. NIE/NIE
205/7
FIZ
109
MAT
103
ZZW
101
HIS
203
4. ANG/INF
202/106
WF/WF
SG/BO1
MAT
103
WF/WF
SG/BO1
POL
8
5. CHE
207
WF/WF
SG/BO1
REL
203
HIS
203
MAT
103
6. -/ANG
-/107
INF/ANG
106/107
POL
8
MAT
103
NIE/NIE
205/7
7.
MUZ
204
POL
8
EB
109

8.


ANG/ANG
202/107

1BP pol-his-wos

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
103
POL
9
FIZ
109
MAT
103
MAT
103
2. WOS
203
REL
201
HIS
3
ZZW
7
REL
201
3. INF/NIE
106/7
WF/WF
10/SG
GEO
6
CHE
207
WF/WF
SG/BO1
4. NIE/INF
7/106
HIS
3
POL
9
POL
9
WF/WF
SG/BO1
5. POL
9
FIL
9
POL
9
HIS
3
POL
9
6. ANG/ANG
102/107
NIE/ANG
7/107
EB
109
BIO
108
ANG/NIE
102/7
7.


WOS
203

8.


ANG/ANG
102/107

1CP bio-che-ang

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. CHE
207
ANG/-
2/-
POL
101
-/ANG
-/2
POL
101
2. CHE
207
GEO
6
REL
201
ANG/INF
2/106
POL
101
3. BIO
108
WF/WF
10/BO1
FIZ
109
MUZ
204
WF/WF
SG/10
4. HIS
203
ZZW
2
ANG/NIE
2/205
CHE
207
WF/WF
SG/10
5. ANG/NIE
2/205
NIE/ANG
205/2
NIE/ANG
205/2
MAT
1
BIO
108
6. INF/ANG
106/2
MAT
1

EB
109
MAT
1
7.
POL
101

REL
206
HIS
203
8.


WOS
203

1DP mat-geo-ang

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. GEO
6
EB
109

INF/ANG
106/2
REL
201
2. POL
8
WOS
203
MAT
204
NIE/INF
205/106
GEO
6
3. CHE
207
WF/WF
10/AU
ZZW
204
REL
201
WF/WF
SG/AU
4. MAT
204
HIS
203
ANG/NIE
102/205
HIS
203
WF/WF
SG/AU
5. ANG/NIE
102/205
ANG/ANG
102/2
ANG/ANG
102/2
MAT
204
MUZ
204
6. NIE/ANG
205/2
MAT
204

POL
8
MAT
204
7.
FIZ
109

POL
8
POL
8
8.


BIO
108

1AG politechniczna (mat+fiz+inf)

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. MAT
1
REL
201
POL
201
PP
206
MAT
1
2. MAT
1
MAT
1
ANG/INF
202/106
FIZ
109
WOS
203
3. HIS
3
BIO
108
CHE
207
HIS
3
EB
109
4. WF/WF
SG/BO1
PP
206
MAT
1
INF/ANG
106/202
NIE/ANG
7/202
5. NIE/ANG
7/202
WOK
101
WF/WF
10/SG
REL
201
ANG/NIE
202/7
6.
POL
201
WF/WF
10/SG
GZW
1
POL
201
7.
POL
201

ANG/NIE
202/7
GEO
6

1BG humanistyczna (pol+his+wos)

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. WOK
101
BIO
108
HIS
3
REL
201
WF/WF
10/SG
2. REL
201
FIZ
109
ANG/INF
107/106
GZW
3
WF/WF
10/SG
3. POL
8
HIS
3
POL
8
EB
109
POL
8
4. PP
206
GEO
6
POL
8
NIE/ANG
205/202
NIE/ANG
205/202
5. ANG/ANG
107/202
MAT
204
PP
206
POL
8
ANG/NIE
107/7
6. WF/WF
10/SG
CHE
207
MAT
204
MAT
204
WOS
203
7.


INF/NIE
106/7
MAT
204

1CG medyczna (bio+che+obcy)

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. HIS
3
-/ANG
-/202
ANG/-
107/-
MAT
1
WF/WF
10/BO1
2. POL
9
ANG/ANG
107/202
MAT
1
GEO
6
WF/WF
10/BO1
3. MAT
1
INF/NIE
106/205
NIE/ANG
205/202
REL
206
ANG/NIE
107/205
4. BIO
108
NIE/INF
205/106
EB
109
FIZ
109
WOS
203
5. PP
206
CHE
207
REL
201
POL
9
WOK
101
6. WF/WF
10/BO1
PP
206
POL
9
POL
9
GZW
108
7. ANG/ANG
107/202


HIS
3
MAT
1

1DG ekonomiczna (mat+geo+ang/niem)

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. POL
9
NIE/ANG
7/202
POL
9
POL
9
WF/WF
10/AU
2. HIS
3
INF/ANG
106/202
POL
9
PP
206
WF/WF
10/AU
3. GZW
6
ANG/NIE
102/205
NIE/ANG
7/202
MAT
103
ANG/NIE
102/205
4. GEO
6
ANG/INF
102/106
PP
206
HIS
3
MAT
103
5. MAT
103
BIO
201
MAT
103
WOK
101
REL
201
6. WF/WF
10/AU
FIZ
109
CHE
207
WOS
203

7. ANG/ANG
102/202

EB
109
REL
201

Informacje
Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda
tel. 89 646 41 51

e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl


Ranking szkół
Ranking liceów ogólnokształcących
według perspektyw

Partnerzy szkoły
Certyfikaty szkołySzkoła na Facebooku