Dokument bez tytułu

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


Data Wydarzenie
2 września 2019 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
5 września 2019 Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych i drugich
12 września 2019 Spotkania z rodzicami uczniów klas trzecich
16-20 września 2019 Tydzień Bażyńskiego
wrzesień 2019 Pielgrzymka do Lubajn
wrzesień 2019 Akcja "Sprzątanie świata"
14 października 2019 Dzień Edukacji Narodowej
8 listopada 2019 Obchody Święta Niepodległości
17 grudnia 2019 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną; powiadomienie rodziców
19 grudnia 2019 Wigilia szkolna; jasełka
23-31 grudnia 2019 Zimowa przerwa świąteczna
7 stycznia 2020 Podanie propozycji ocen zajęć dydaktycznych i zachowania
10 stycznia 2020 Wpisanie ocen śródroczych w dzienniku elektronicznym
10 stycznia 2020 Festiwal Nauki w LO
14 stycznia 2020 Klasyfikacja śródroczna
16 stycznia 2020 Spotkanie z rodzicami; podsumowanie pracy w pierwszym semestrze
17 stycznia 2020 Studniówka
20/2 stycznia/lutego 2020 Ferie zimowe
3 marca 2020 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
31 marca 2020 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w klasach trzecich; powiadomienie rodziców
7 kwietnia 2020 Podanie propozycji ocen zajęć dydaktycznych i zachowania w klasach trzecich
9-14 kwietnia 2020 Wiosenna przerwa świąteczna
17 kwietnia 2020 Wpisanie ocen zajęć dydaktycznych i zachowania w klasach trzecich w dzienniku elektronicznym
21 kwietnia 2020 Klasyfikacja końcowa uczniów klas trzecich
24 kwietnia 2020 Zakończenie zajęć w klasach trzecich
30 kwietnia 2020 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
4-21 maja 2020 Egzamin maturalny
9 czerwca 2020 Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w klasach pierwszych i drugich; powiadomienie rodziców
16 czerwca 2020 Podanie propozycji ocen zajęć dydaktycznych i zachowania w klasach pierwszych i drugich
19 czerwca 2020 Wpisanie ocen rocznych w dzienniku elektronicznym
23 czerwca 2020 Klasyfikacja roczna uczniów klas pierwszych i drugich
24 czerwca 2020 Dzień sportu szkolnego. Piknik czytelniczy
25 czerwca 2020 Zajęcia turystyczno – rekreacyjne
26 czerwca 2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
27 czerwca 2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 lipca 2020 Zebranie rady pedagogicznej podsumowujące rok szkolny 2019/2020
Informacje
Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
ul. Drwęcka 2
14-100 Ostróda
tel. 89 646 41 51

e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl


Ranking szkół
Ranking liceów ogólnokształcących
według perspektyw

Partnerzy szkoły
Certyfikaty szkołySzkoła na Facebooku