• Image 01

    Witamy

  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
Liceum Ogólnokształcące Nr I
Im. Jana Bażyńskiego
w Ostródzie

O SZKOLE

Ciekawe informacje

około 500 uczniów w 17 oddziałach,

21 sal lekcyjnych,

boiska sportowe „ORLIK”,

chór mieszany „Collegium vocale”.

ARTYKUŁY

Planowane oddziały

klasa A - POLITECHNICZNA,

klasa B - HUMANISTYCZNA,

klasa C - MEDYCZNA,

klasa D - EKONOMICZNA

klasa E- PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA,

klasa F - LIGWISTYCZNO-BIZNESOWA,

REKRUTACJA

Wyniki i oczekiwania

Bardzo wysoka zdawalność,

Większość abiturientów studiuje

na uczelniach w kraju i za granicą,

Przedmiotry wiodące ukierunkowane

są do wymogów szkół wyższych.

GALERIA

Opis i przeznaczenie

Galeria jest prowadzona przez

uczniów naszej szkoły pod

okieką samorządu uczniowskiego,

każda klasa może umieszczać swoje

zdjęcia włącznie z ich komentarzem.

cofaj
KONSULTACJE RADY DZIECI I MŁODZIEŻY RP PRZY MEN W OLSZTYNIE

W piątek 7 października 2022 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i całej społeczności uczniowskiej Wiktor Rafalski, Marta Miesikowska i Jakub Giżyński wraz z panią psycholog Natalią Kruszewską, wzięli udział w spotkaniu młodzieży w Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie, do ktorego zaproszone zostały Samorządy Uczniowskie szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas spotkania odbyły się konsultacje wojewódzkie z udziałem osób wchodzących w skład ministerialnej Rady Dzieci i Młodzieży oraz przedstawicieli młodego pokolenia. Po panelu dyskusyjnym "Polska szkoła XXI wieku" młodzież aktywnie dyskutowała nad rozwiązaniami problemów dotyczących cyberprzemocy, zaburzeń relacji międzyludzkich, problemów z koncentracją uwagi oraz zdrowia psychicznego
u młodzieży. Poruszona została także tematyka dotycząca zmian klimatycznych i ekologii.

 

paralax

paralax

Paris

„Mądry człowiek uczy się każdego dnia. Głupi wie już wszystko.”

wiadomość

Zapisz się do naszego powiadamiania

Ranking szkół

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego

ul. Drwęcka 2, 14-100 Ostróda

896464151

89 646 41 51

sekretariat@lo1.ostroda.pl

sekretariat@lo1.ostroda.pl, ePUAP:/LO_OSTRODA/SkrytkaESP