• Image 01

  Witamy

 • Image 02
 • Image 03
 • Image 04
 • Image 05
 • Image 06
Liceum Ogólnokształcące Nr I
Im. Jana Bażyńskiego
w Ostródzie

O SZKOLE

Ciekawe informacje

około 500 uczniów w 17 oddziałach,

21 sal lekcyjnych,

boiska sportowe „ORLIK”,

chór mieszany „Collegium vocale”.

ARTYKUŁY

Planowane oddziały

klasa A - POLITECHNICZNA,

klasa B - HUMANISTYCZNA,

klasa C - MEDYCZNA,

klasa D - EKONOMICZNA

klasa E- PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA,

klasa F - LIGWISTYCZNO-BIZNESOWA,

REKRUTACJA

Wyniki i oczekiwania

Bardzo wysoka zdawalność,

Większość abiturientów studiuje

na uczelniach w kraju i za granicą,

Przedmiotry wiodące ukierunkowane

są do wymogów szkół wyższych.

GALERIA

Opis i przeznaczenie

Galeria jest prowadzona przez

uczniów naszej szkoły pod

okieką samorządu uczniowskiego,

każda klasa może umieszczać swoje

zdjęcia włącznie z ich komentarzem.

cofaj
Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

Wyniki rekrutacji można sprawdzić na stronie naboru  https://nabor.pcss.pl/ostroda/szkolaponadpodstawowa/ (strona, na której składaliście wniosek) lub bezpośrednio w szkole (tablica obok sekretariatu). 

Osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych klas proszone są o doniesienie:

 • Oryginału świadectwa ukończenia szkoły – do 19 lipca
 • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – do 19 lipca
 • Odpis aktu urodzenia (kopia) do 23 sierpnia
 • dwóch zdjęć legitymacyjnych oraz zdjęcia legitymacyjnego w wersji elektronicznej do e-legitymacji – do 23 sierpnia

 Zdjęcie na samej legitymacji jest umieszczane w okienku 3 na 4,2 cm, oznacza to, że jeżeli zrobimy zdjęcie o innych wymiarach np. 3,5 na 4,5 cm (a o takie wymiary mają zdjęcia do dowodu osobistego i paszportu), fotografia zostanie odpowiednio przycięta. Ponieważ przepisy tak naprawdę nie precyzują wymogów zdjęcia do legitymacji szkolnej, najlepiej jest przyjąć zasadę, że do legitymacji szkolnej stosujemy zdjęcia takie jak do dowodu lub paszportu. Wskazane by było aby twarz zajmowała 70% zdjęcia.

 • Opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli ktoś posiada)

 

Ewentualne odwołania i podania o ponowne rozpatrzenie wniosku prosimy składać do dnia 19 lipca w sekretariacie szkoły.

Lista podręczników będzie opublikowana na tej stronie szkoły do końca następnego tygodnia www.lo1.ostroda.pl.

W pierwszym tygodniu września w szkole organizowany jest kiermasz podręczników używanych.

 

paralax

paralax

Paris

„Mądry człowiek uczy się każdego dnia. Głupi wie już wszystko.”

wiadomość

Zapisz się do naszego powiadamiania

Ranking szkół

Informacje kontaktowe

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego

ul. Drwęcka 2, 14-100 Ostróda

896464151

89 646 41 51

sekretariat@lo1.ostroda.pl

sekretariat@lo1.ostroda.pl, ePUAP:/LO_OSTRODA/SkrytkaESP