• Image 01

    Witamy

  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
Liceum Ogólnokształcące Nr I
Im. Jana Bażyńskiego
w Ostródzie

O SZKOLE

Ciekawe informacje

70-cio letnia historia,

około 435 uczniów w 16 oddziałach,

21 sal lekcyjnych,

boiska sportowe „ORLIK”,

chór mieszany „Collegium vocale”.

ARTYKUŁY

Planowane oddziały

klasa A - POLITECHNICZNA,

klasa B - HUMANISTYCZNA,

klasa C - MEDYCZNA,

klasa D - UNIWERSYTECKA,

REKRUTACJA

Wyniki i oczekiwania

Bardzo wysoka zdawalność,

Większość abiturientów studiuje

na uczelniach w kraju i za granicą,

Przedmiotry wiodące ukierunkowane

są do wymogów szkół wyższych.

GALERIA

Opis i przeznaczenie

Galeria jest prowadzona przez

uczniów naszej szkoły pod

okieką samorządu uczniowskiego,

każda klasa może umieszczać swoje

zdjęcia włącznie z ich komentarzem.

cofaj
AKCJA REKRUTACJA - HARMONOGRAM

 

 

Drogi Ósmoklasisto

  Wkrótce w Twoim życiu zacznie się nowy etap edukacyjny - nauka w szkole ponadpodstawowej

POLECAMY NASZE LICEUM!

 

 

     

 

         

     W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Nabór rozpoczyna się dnia 17maja 2021 r.

            Serwis internetowy http://nabor.pcss.pl/ostroda/szkolaponadpodstawowa dostarczy Ci informacji o wszystkich szkołach uczestniczących we wspólnym naborze, o ofercie szkół ponadpodstawowych, o kryteriach przyjęć i sposobie punktacji, pozwoli na elektroniczne wypełnienie podania do szkoły, sprawdzenie ilości kandydatów do wybranych oddziałów lub kierunków kształcenia. Wszystkie informacje dotyczące naszej szkoły znajdziesz również na naszej stronie www w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja krok po kroku

I Wybór szkół i klas, w których chcesz kontynuować naukę

To, oczywiście, pierwszy krok. Informacje o ofercie edukacyjnej przybliży niniejsze opracowanie. Starając się o przyjęcie do oddziałów, do których wymagane są dodatkowe dokumenty, tj. do klas w niektórych technikach, szkołach branżowych I stopnia, sprawdź dokładnie, jakie to są dokumenty i kiedy masz je dostarczyć. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w informatorach szkół.

II Wypełnienie i złożenie podania do szkoły ponadpodstawowej – od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
Lista preferencji

Jest to lista, gdzie wpisujesz w kolejności wybrane przez Ciebie szkoły i klasy. W elektronicznej rekrutacji kandydat otrzymuje miejsce w jednym oddziale, usytuowanym najwyżej na indywidualnej liście preferencji.

  PAMIĘTAJ  Wypełniony i podpisany wniosek elektronicznie należy przesłać do szkoły I wyboru!

WAŻNE!!!Wniosek wypełniony, ale nie zgłoszony do szkoły nie bierze udziału w rekrutacji!!!!

A papierowo łącznie z pozostałymi dokumentami po przyjęciu do szkoły.

III Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowe  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 25 czerwca do 10 lipca (do 15:00)

1. Uzupełnij wniosek o świadectwo szkoły podstawowej

Po zalogowaniu się na konto w systemie Nabór przy wniosku wybierz Akcje. Znajdziesz tam opcję, dzięki której będzie można uzupełnić złożony wniosek o oceny ze świadectwa. Będzie także można dodać zeskanowane (bądź sfotografowane świadectwo).

IV Uzupełnienie wniosku o wyniki egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca do 14 lipca (do 15:00)

1. Uzupełnij wniosek o wyniki egzaminu ósmoklasisty

2. Możesz zmienić preferowane szkoły. Opcje te będą dostępne tylko w terminach przewidzianych w harmonogramie rekrutacji.

V Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  22 lipca 2021r.

Na swoim koncie zobaczysz wyniki kwalifikacji. W przypadku zakwalifikowania widoczna będzie szkoła i oddział, do którego zostałeś zakwalifikowany.

VI Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia od 23 lipca do 30 lipca (do 15:00)

Gdy akceptujemy wyniki kwalifikacji potwierdzamy wolę przyjęcia dostarczając do szkoły (do której zostaliśmy zakwalifikowani) oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

VII Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00

 Jesteś uczniem wybranej szkoły. Teraz możesz rozpocząć wakacje i mamy nadzieję do zobaczenia 1 września na naszym rozpoczęciu roku szkolnego!.  

 

 

paralax

paralax

Paris

„Mądry człowiek uczy się każdego dnia. Głupi wie już wszystko.”

wiadomość

Zapisz się do naszego powiadamiania