• Image 01

    Witamy

  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
Liceum Ogólnokształcące Nr I
Im. Jana Bażyńskiego
w Ostródzie
O SZKOLE
Ciekawe informacje

70-cio letnia historia,

około 400 uczniów w 11 oddziałach,

21 sal lekcyjnych,

boiska sportowe „ORLIK”,

chór mieszany „Collegium vocale”.

ARTYKUŁY
Planowane oddziały

klasa A - POLITECHNICZNA,

klasa B - HUMANISTYCZNA,

klasa C - MEDYCZNA,

klasa D - UNIWERSYTECKA,

klasa E - ŚRODOWISKOWA

REKRUTACJA
Wyniki i oczekiwania

Bardzo wysoka zdawalność,

Większość abiturientów studiuje

na uczelniach w kraju i za granicą,

Przedmiotry wiodące ukierunkowane

są do wymogów szkół wyższych.

GALERIA
Opis i przeznaczenie

Galeria jest prowadzona przez

uczniów naszej szkoły pod

okieką samorządu uczniowskiego,

każda klasa może umieszczać swoje

zdjęcia włącznie z ich komentarzem.

Terminarz szkolny
Data
Opis wydarzenia
Osoby odpowiedzialne
01-09-2020
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dyrektor, P.Drobisz, wychowawcy klas
03-09-2020
Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych
Dyrektor, wicedyrektor, pedagog i doradca zawodowy, wychowawcy
10-09-2020
Spotkania z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich
Dyrektor, wicedyrektor, pedagog i doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele
od 21-09-2020
do 25-09-2020
Tydzień Bażyńskiego
I. Olszewska, A.Dota-Kubińska, Ż. Pilis,wychowawcy
od 01-10-2020
do 31-10-2020
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
A. Żebrowska, I. Olszewska
14-10-2020
Dzień Edukacji Narodowej
I. Podgórska, J.Jaskółowska, wychowawcy
od 10-10-2020
do 10-09-2020
Obchody Święta Niepodległości
P. Kołakowski, I. Gesek, J. Jaskółowska
01-12-2020
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną uczniom klas trzecich; powiadomienie rodziców
Nauczyciele, wychowawcy
od 08-12-2020
do 08-09-2020
Podanie propozycji ocen zajęć dydaktycznych i zachowania
Nauczyciele, wychowawcy
11-12-2020
Wpisanie ocen śródrocznych w dzienniku elektronicznym
Nauczyciele, wychowawcy
15-12-2020
Klasyfikacja śródroczna uczniów klas trzecich
Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
17-12-2020
Spotkania z rodzicami; podsumowanie pracy w pierwszym semestrze klas trzecich; sprawy bieżące w klasach pierwszych i drugich
Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
21-12-2020
Wigilia szkolna; jasełka
E.Szymańska,ks.J.Gajdowski, J.Jaskółowska, M.Welenc, wychowawcy
od 23-12-2020
do 31-12-2020
Zimowa przerwa świąteczna
05-01-2021
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną uczniom klas pierwszych i drugich; powiadomienie rodziców
Nauczyciele, wychowawcy
12-01-2021
Podanie propozycji ocen zajęć dydaktycznych i zachowania uczniów klas pierwszych i drugich
Nauczyciele, wychowawcy
15-01-2021
Wpisanie ocen śródrocznych w dzienniku elektronicznym
Nauczyciele, wychowawcy
od 01-01-2021
do 31-01-2021
Festiwal Nauki w LO
Doradca zawodowy
19-01-2021
Klasyfikacja śródroczna uczniów klas pierwszych i drugich
Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
21-01-2021
Spotkanie z rodzicami; podsumowanie pracy w pierwszym semestrze
Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
22-01-2021
Studniówka
Wychowawcy klas trzecich, E.Szymańska
od 25-01-2021
do 07-02-2021
Ferie zimowe
03-03-2021
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
J.Jaskółowska, G.Sawicka-Wesołowska
od 01-04-2021
do 06-04-2021
Wiosenna przerwa świąteczna
13-04-2021
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w klasach trzecich; powiadomienie rodziców
Nauczyciele, wychowawcy
20-04-2021
Podanie propozycji ocen zajęć dydaktycznych i zachowania w klasach trzecich
Nauczyciele, wychowawcy
23-04-2021
Wpisanie ocen zajęć dydaktycznych i zachowania w klasach trzecich w dzienniku elektronicznym
Nauczyciele, wychowawcy
27-04-2021
Klasyfikacja końcowa uczniów klas trzecich
Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
30-04-2021
Zakończenie zajęć w klasach trzecich
Wychowawcy klas III, J.Demczuk, P.Drobisz
30-04-2021
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
A. Żebrowska, B. Boruczkowski
od 01-05-2021
do 31-05-2021
Egzaminy maturalne
Dyrektor, wicedyrektor, zespół egzaminacyjny
08-06-2021
Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną w klasach pierwszych i drugich; powiadomienie rodziców
Nauczyciele, wychowawcy
15-06-2021
Podanie propozycji ocen zajęć dydaktycznych i zachowania w klasach pierwszych i drugich
Nauczyciele, wychowawcy
18-06-2021
Wpisanie ocen rocznych w dzienniku elektronicznym
Nauczyciele, wychowawcy
22-06-2021
Klasyfikacja roczna uczniów klas pierwszych i drugich
Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
23-06-2021
Dzień sportu szkolnego. Piknik czytelniczy
Nauczyciele wf, wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze
24-06-2021
Zajęcia turystyczno – rekreacyjne
Wychowawcy, nauczyciele
25-06-2021
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dyrektor, P.Drobisz, wychowawcy
od 26-06-2021
do 31-08-2021
Ferie letnie
Paris

„Mądry człowiek uczy się każdego dnia. Głupi wie już wszystko.”

Zapisz się do naszego powiadamiania